Povezani uredi

ZAGREB

Odvjetničko društvo Hanžeković & partneri

Radnička cesta 22
10000 Zagreb

T: +385 1 6184 611
F: +385 1 6184 816
E: hanrad@hanrad.hr

OSIJEK

Zajednički odvjetnički ured Vladimir Domac & Josip Firi

Europska avenija 22
31000 Osijek

T: +385 31 211 888
F: +385 31 211 888
E: vladimir.domac@os.htnet.hr

POŽEGA

Zajednički odvjetnički ured
Darko Rajić & Marijan Bruketa

Matije Gupca 4
34000 Požega

T: +385 34 274 210
F: +385 34 271 920
E: darko.rajic@po.htnet.hr

VARAŽDIN

Odvjetnički ured Vlado Sevšek

Kratka 4/I
42000 Varaždin

T: +385 42 215 225
F: +385 42 313 275
E: vlado.sevsek@vz.htnet.hr

SPLIT

Odvjetničko društvo Mrklić & partneri

Klaićeva poljana 1
21000 Split

T: +385 21 323 600
F: +385 21 362 308
E: mrklic.partneri@email.t-com.hr

SISAK

Odvjetnički ured Marko Rafaj

Stjepana i Antuna Radića 40
44000 Sisak

T: +385 44 521 797
F: +385 44 524 934
E: marko.rafaj@sk.t-com.hr

DUBROVNIK

Odvjetnički ured Antun Kisić

Između polača 18
20000 Dubrovnik

T: +385 20 323 824
F: +385 20 323 824
E: antun.kisic@du.htnet.hr

ZADAR

Odvjetnički ured Rikardo Perković

Elizabete Kotromanić 11/II
23000 Zadar

T: +385 23 317 044
F: +385 23 300 411
E: odvjetnik.perkovic@zd.htnet.hr

Ukoliko imate kakvih pitanja ili Vam je potreban pravni savjet,
kontaktirajte nas putem  formulara ili e-maila.

Ukoliko se radi o hitnom predmetu ili o roku, slobodno nas kontaktirajte putem telefona na broj +385 51 211-600.