PARTNERI

Zoran Vukić

Rođen 1962.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1985.)
Područje prava Pravo trgovačkih društava, trgovačko pravo, inozemna ulaganja, intelektualno vlasništvo, bankarsko pravo, vrijednosni papiri i financijsko pravo, porezno pravo, arbitraža, stečaj, trgovački sporovi, kazneno gospodarsko pravo
Članstva Hrvatska odvjetnička komora, Međunarodna odvjetnička komora (IBA), American Bar Association (ABA).
Strani jezici Engleski i talijanski
Kontakt zoran.vukic@vukic-lawfirm.hr

 

Član upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 2007. – 2018. godine. Član izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 2010. – 2017. godine. Od 2013. do 2017. godine podpredsjednik Hrvatske odvjetničke komore.

Arbitar, Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 1998. godine.

Predstavnik u Vijeću arbitara i Vijeću miritelja Međunarodnog centra za rješavanje ulagačkih sporova (Washington DC, USA) od 2017. godine.

Autor članaka “Pravo i uzročnost”; “Ustavna tužba u hrvatskom pravu” te koautor članka u publikaciji International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions 2017-2019, koautor članka u publikaciji Getting the Deal Through: Arbitration 2013-2015.

Suradnik u izradi knjige “Doing business na regionalnoj razini u državama članicama Europske unije” koji vodi Grupa Svjetske Banke.

Ispitivač na pravosudnom ispitu pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske iz područja građanskog materijalnog i trgovačkog prava od 2013. do 2018. godine.

Ovlašteni zastupnik za prava intelektualnog vlasništva, pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Član radne grupe za izmjenu Zakona o sudskom registru i izmjenu Zakona o trgovačkim društvima (2019.).

Saša Jelušić

Rođen 1964.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1989.)
Područje prava Kazneno pravo, medijsko pravo, obiteljsko pravo, naknada štete, građanski postupci, upravno pravo
Članstva Hrvatska odvjetnička komora
Strani jezici Engleski i talijanski
Kontakt s.jelusic@inet.hr | sasa.jelusic@vukic-lawfirm.hr

 

Vladimir Šulina

Rođen 1960.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1984.)
Područje prava Radno pravo, ugovorno pravo, naknada štete, obiteljsko pravo, građanski sporovi, porezno pravo, upravno pravo
Članstva Hrvatska odvjetnička komora
Strani jezici Talijanski i Engleski
Kontakt vladimir.sulina@vukic-lawfirm.hr

 

U razdoblju od 1989-1994. godine sudac pri Općinskom sudu u Rijeci.

Hrvoje Vukić

Rođen 1970.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1994., cum laude); Sveučilište u Beču, International School Strobl (diploma iz međunarodnih odnosa, 1994)
Područje prava Pravo trgovačkih društava, trgovački sporovi, građanski sporovi, ugovorno pravo, stečaj, privatizacija, arbitraža
Članstva Hrvatska odvjetnička komora
Strani jezici Njemački i engleski
Kontakt hrvoje.vukic@vukic-lawfirm.hr

 

Arbitar, Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Autor članaka “Odvjetnički uredi u Republici Hrvatskoj”; “Dionička društva u Hrvatskoj”; “Fiducijarno vlasništvo na nekretninama u stečaju”; “Predstavlja li ugovor o fiducijarnom osiguranju gotovinski posao u smislu čl.140. Stečajnog zakona?”; “Otpremnina i stečajni postupak”.

dr. Gordan Stanković

Rođen 1963.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1986, cum laude); Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (mr.sc., 1990); Southampton Faculty of Law (LL.M., 1992); Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (dr.sc., 1996)
Područje prava Ugovorno pravo; osiguranje; pomorsko pravo; trgovački sporovi; vrijednosni papiri i financijsko pravo; intelektualno vlasništvo
Članstva Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatsko udruženje za pomorsko pravo; Međunarodna odvjetnička komora
Strani jezici Engleski
Kontakt gordan.stankovic@vukic-lawfirm.hr

 

Predsjednik Hrvatskog društva za pomorsko pravo. Arbitar pri Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Gostujući predavač na Pravni fakultetima u Zagrebu i Rijeci. Član radne skupine za izradu hrvatskog Pomorskog zakonika.

Autor većeg broja znanstvenih članaka i monografija, uključujući: “Ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine”; “Pomorski privilegiji i hipoteke”; “Pravo zaštite morskog okoliša – priručnik odabranih propisa”; “Croatia – Kluwer’s International Encyclopaedia of Laws – Transport Law”; “Croatia – W. Tetley, International Conflict of Law”; “Croatia – Maritime Law Handbook, Part III”.

Pozvani predavač i izlagač na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Ingrid Jurcan Lakičević

Rođena 1957.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 1980.)
Područje prava Nekretnine, zemljišno-knjižno, prostorno uređenje, građenje, ugovori, naknada štete
Članstva Hrvatska odvjetnička komora
Strani jezici Talijanski
Kontakt ingrid.jurcan@vukic-lawfirm.hr

 

Zdenko Jabuka

Rođen 1954.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1979.)
Područje prava Trgovačko pravo, pomorsko pravo, ugovori, naknada štete
Članstva Hrvatska odvjetnička komor, Hrvatsko društvo za pomorsko pravo
Strani jezici Engleski (stalni sudski tumač za engleski jezik)
Kontakt zdenko.jabuka@vukic-lawfirm.hr

 

Marijo Bezić

Rođen 1974.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2000.); The College of Law of England and Wales – diploma in English Commercial Law, 2003
Područje prava Pravo trgovačkih društava, građansko pravo, trgovački sporovi, ugovori, bankarsko pravo, vrijednosni papiri, financije, pravo prijevoza, stečaj, pravo telekomunikacija
Članstva Hrvatska odvjetnička komora, član Komisije Hrvatske odvjetničke komore za međunarodnu suradnju, član Komisije Hrvatske odvjetničke komore za praćenje provedbe propisa o sprječavanju pranja novca
Strani jezici Engleski
Kontakt marijo.bezic@vukic-lawfirm.hr

 

Tomislav Brguljan

Rođen 1976.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2000.)
Područje prava Pravo trgovačkih društava, građansko pravo, trgovački sporovi, ugovori, bankarsko pravo, vrijednosni papiri, pravo prijevoza, stečaj, pravo telekomunikacija, radno pravo, naknada štete, obiteljsko pravo
Članstva Hrvatska odvjetnička komora
Strani jezici Engleski
Kontakt tomislav.brguljan@vukic-lawfirm.hr

 

Ivan Smokrović

Rođen 1976.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 2001.)
Područje prava Kazneno pravo, naknada štete, građanski i trgovački sporovi, obiteljsko pravo, ugovorno pravo, sportsko pravo
Članstva Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatsko-američka odvjetnička komora (CABA)
Strani jezici Engleski
Kontakt ivan.smokrovic@vukic-lawfirm.hr

 

Maja Dotlić

Rođena 1979.
Obrazovanje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (dipl.iur., 2002.)
Područje prava Pomorsko pravo; trgovačko pravo; ugovorno pravo; financijsko pravo
Članstva Hrvatska odvjetnička komora; Hrvatsko društvo za pomorsko pravo
Strani jezici Engleski (stalni sudski tumač za engleski jezik) i talijanski
Kontakt maja.dotlic@vukic-lawfirm.hr

 

Zoran Vukić

Rođen
1962.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1985.)

Područje prava
Pravo trgovačkih društava, trgovačko pravo, inozemna ulaganja, intelektualno vlasništvo, bankarsko pravo, vrijednosni papiri i financijsko pravo, porezno pravo, arbitraža, stečaj, trgovački sporovi, kazneno gospodarsko pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora, Međunarodna odvjetnička komora (IBA), American Bar Association (ABA).

Strani jezici
Engleski i talijanski

Kontakt
zoran.vukic@vukic-lawfirm.hr


Član upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 2007. – 2018. godine. Član izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 2010. – 2017. godine. Od 2013. do 2017. godine podpredsjednik Hrvatske odvjetničke komore.

Arbitar, Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 1998. godine.

Predstavnik u Vijeću arbitara i Vijeću miritelja Međunarodnog centra za rješavanje ulagačkih sporova (Washington DC, USA) od 2017. godine.

Autor članaka “Pravo i uzročnost”; “Ustavna tužba u hrvatskom pravu” te koautor članka u publikaciji International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions 2017-2019, koautor članka u publikaciji Getting the Deal Through: Arbitration 2013-2015.

Suradnik u izradi knjige “Doing business na regionalnoj razini u državama članicama Europske unije” koji vodi Grupa Svjetske Banke.

Ispitivač na pravosudnom ispitu pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske iz područja građanskog materijalnog i trgovačkog prava od 2013. do 2018. godine.

Ovlašteni zastupnik za prava intelektualnog vlasništva, pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Član radne grupe za izmjenu Zakona o sudskom registru i izmjenu Zakona o trgovačkim društvima (2019.).

Saša Jelušić

Rođen:
1964.

Obrazovanje:
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1989.)

Područje prava:
Kazneno pravo, medijsko pravo, obiteljsko pravo, naknada štete, građanski postupci, upravno pravo

Članstva:
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici:
Engleski i talijanski

Kontakt:
s.jelusic@inet.hr; sasa.jelusic@vukic-lawfirm.hr

Vladimir Šulina

Rođen:
1960.

Obrazovanje:
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1984.)

Područje prava:
Radno pravo, ugovorno pravo, naknada štete, obiteljsko pravo, građanski sporovi, porezno pravo, upravno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Talijanski i Engleski

Kontakt
vladimir.sulina@vukic-lawfirm.hr


U razdoblju od 1989-1994. godine sudac pri Općinskom sudu u Rijeci.

Hrvoje Vukić

Rođen
1970.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1994., cum laude); Sveučilište u Beču, International School Strobl (diploma iz međunarodnih odnosa, 1994)

Područje prava
Pravo trgovačkih društava, trgovački sporovi, građanski sporovi, ugovorno pravo, stečaj, privatizacija, arbitraža

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Njemački i engleski

Kontakt
hrvoje.vukic@vukic-lawfirm.hr


Arbitar, Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Autor članaka “Odvjetnički uredi u Republici Hrvatskoj”; “Dionička društva u Hrvatskoj”; “Fiducijarno vlasništvo na nekretninama u stečaju”; “Predstavlja li ugovor o fiducijarnom osiguranju gotovinski posao u smislu čl.140. Stečajnog zakona?”; “Otpremnina i stečajni postupak”.

dr. Gordan Stanković

Rođen
1963.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1986, cum laude); Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (mr.sc., 1990); Southampton Faculty of Law (LL.M., 1992); Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (dr.sc., 1996)

Područje prava
Ugovorno pravo; osiguranje; pomorsko pravo; trgovački sporovi; vrijednosni papiri i financijsko pravo; intelektualno vlasništvo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatsko udruženje za pomorsko pravo; Međunarodna odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
gordan.stankovic@vukic-lawfirm.hr 


Predsjednik Hrvatskog društva za pomorsko pravo. Arbitar pri Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Gostujući predavač na Pravni fakultetima u Zagrebu i Rijeci. Član radne skupine za izradu hrvatskog Pomorskog zakonika.

Autor većeg broja znanstvenih članaka i monografija, uključujući: “Ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine”; “Pomorski privilegiji i hipoteke”; “Pravo zaštite morskog okoliša – priručnik odabranih propisa”; “Croatia – Kluwer’s International Encyclopaedia of Laws – Transport Law”; “Croatia – W. Tetley, International Conflict of Law”; “Croatia – Maritime Law Handbook, Part III”.

Pozvani predavač i izlagač na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Ingrid Jurcan Lakičević

Rođena
1957.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 1980.)

Područje prava
Nekretnine, zemljišno-knjižno, prostorno uređenje, građenje, ugovori, naknada štete

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Talijanski

Kontakt
ingrid.jurcan@vukic-lawfirm.hr

Zdenko Jabuka

Rođen
1954.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 1979.)

Područje prava
Trgovačko pravo, pomorsko pravo, ugovori, naknada štete

Članstva
Hrvatska odvjetnička komor, Hrvatsko društvo za pomorsko pravo

Strani jezici
Engleski (stalni sudski tumač za engleski jezik)

Kontakt
zdenko.jabuka@vukic-lawfirm.hr

Marijo Bezić

Rođen
1974.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2000.); The College of Law of England and Wales – diploma in English Commercial Law, 2003

Područje prava
Pravo trgovačkih društava, građansko pravo, trgovački sporovi, ugovori, bankarsko pravo, vrijednosni papiri, financije, pravo prijevoza, stečaj, pravo telekomunikacija

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora, član Komisije Hrvatske odvjetničke komore za međunarodnu suradnju, član Komisije Hrvatske odvjetničke komore za praćenje provedbe propisa o sprječavanju pranja novca

Strani jezici
Engleski

Kontakt
marijo.bezic@vukic-lawfirm.hr

Tomislav Brguljan

Rođen
1976.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2000.)

Područje prava
Pravo trgovačkih društava, građansko pravo, trgovački sporovi, ugovori, bankarsko pravo, vrijednosni papiri, pravo prijevoza, stečaj, pravo telekomunikacija, radno pravo, naknada štete, obiteljsko pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
tomislav.brguljan@vukic-lawfirm.hr

Ivan Smokrović

Rođen
1976.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 2001.)

Područje prava
Kazneno pravo, naknada štete, građanski i trgovački sporovi, obiteljsko pravo, ugovorno pravo, sportsko pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatsko-američka odvjetnička komora (CABA)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ivan.smokrovic@vukic-lawfirm.hr

Maja Dotlić

Rođena
1979.

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (dipl.iur., 2002.)

Područje prava
Pomorsko pravo; trgovačko pravo; ugovorno pravo; financijsko pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora; Hrvatsko društvo za pomorsko pravo

Strani jezici
Engleski (stalni sudski tumač za engleski jezik) i talijanski

Kontakt
maja.dotlic@vukic-lawfirm.hr

Ukoliko imate kakvih pitanja ili Vam je potreban pravni savjet,
kontaktirajte nas putem  formulara ili e-maila.

Ukoliko se radi o hitnom predmetu ili o roku, slobodno nas kontaktirajte putem telefona na broj +385 51 211-600.