Odvjetnički vježbenici

Ana Mihovilčević

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2013.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ana.mestrovic@vukic-lawfirm.hr

Vana Straga

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2015.)

Strani jezici
Engleski, njemački

Kontakt
vana.straga@vukic-lawfirm.hr

Iva Parenta

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2015.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
iva.parenta@vukic-lawfirm.hr

Antonio Šćulac

Antonio Šćulac

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2016.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
antonio.sculac@vukic-lawfirm.hr

Martina Pavčić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2015.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
martina.pavcic@vukic-lawfirm.hr

Andrea Stojšić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2014.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
andrea.stojsic@vukic-lawfirm.hr

Sandro Lukić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2017.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
sandro.lukic@vukic-lawfirm.hr

Ester Filipas

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2016.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ester.filipas@vukic-lawfirm.hr

Mia Keranović

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur. 2013.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
mia.keranovic@vukic-lawfirm.hr

Vanja Bettle

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Strani jezici
Engleski

Kontakt
vanja.bettle@vukic-lawfirm.hr

Irma Jupić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2014.)

Strani jezici
Engleski, talijanski

Kontakt
irma.jupic@vukic-lawfirm.hr

Lucija Franka Bukša

Obrazovanje

Strani jezici

Kontakt

Vana Straga

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2015.)

Strani jezici
Engleski, njemački

Kontakt
vana.straga@vukic-lawfirm.hr

Iva Parenta

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2015.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
iva.parenta@vukic-lawfirm.hr

Antonio Šćulac

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2016.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
antonio.sculac@vukic-lawfirm.hr

Martina Pavčić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2015.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
martina.pavcic@vukic-lawfirm.hr

Andrea Stojšić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2014.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
andrea.stojsic@vukic-lawfirm.hr

Sandro Lukić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2017.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
sandro.lukic@vukic-lawfirm.hr

Ester Filipas

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2016.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ester.filipas@vukic-lawfirm.hr

Mia Keranović

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur. 2013.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
mia.keranovic@vukic-lawfirm.hr

Vanja Bettle

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Strani jezici
Engleski

Kontakt
vanja.bettle@vukic-lawfirm.hr

Irma Jupić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2014.)

Strani jezici
Engleski, talijanski

Kontakt
irma.jupic@vukic-lawfirm.hr

Lucija Franka Bukša

Obrazovanje

Strani jezici

Kontakt

Ukoliko imate kakvih pitanja ili Vam je potreban pravni savjet,
kontaktirajte nas putem  formulara ili e-maila.

Ukoliko se radi o hitnom predmetu ili o roku, slobodno nas kontaktirajte putem telefona na broj +385 51 211-600.