IZMJENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Dana 24.07.2019. godine, u Narodnim novinama broj 70/2019, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je stupio na snagu dana 01.09.2019. g. (iako se sve odredbe istog neće primijenjivati u već pokrenutim postupcima, već samo one za koje je to predviđeno).  Zakon donosi bitne promjene postupovnih pravila pri čemu bismo […]